L'Escola

 

   
 

Calendari de matrícula d’antics alumnes

curs 2015-2016   -  JULIOL 2015

 

Per tal d’agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes Santa Coloma, l’alumnat haurà de fer la matrícula via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

ALUMNES

Dies
8, 9 i 10

Alumnes de 1r a 4t (curs 14/15) que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular al grup preassignat per l’escola*.

Dia
11

Alumnes de 1r a 4t (curs 14/15) que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup diferent del grup preassignat per l’escola.

Dies
12 i 13

Alumnes de 1r a (curs 14/15) que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA o NO PRESENTAT/DA i que es volen matricular al grup preassignat per l’escola*.

Dia
14

Alumnes de 1r a (curs 14/15) que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA o NO PRESENTAT/DA i que es volen matricular a un grup diferent del preassignat per l’escola.

Dia
15

Alumnes de 1r a (curs 14/15) que van fer RENÚNCIA de matrícula.

   *Consulteu taula de preassignacions al web de l’escola o al tauler d’anuncis 

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola www.eoisantacoloma.org on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu per fer la matrícula. S’obrirà cada nou termini a les 9.00 h del dia que s’indica al calendari. El dia 12 a les 9.00 h es tancarà la matrícula per als alumnes aptes i s’obrirà per als no aptes, no qualificats o no presentats i aquesta matrícula es tancarà el dia 15 a les 9.00 h, moment en què es podran matricular només els alumnes que van renunciar a la matrícula.

L’aplicatiu proporcionarà un “Resguard de matrícula oficial–Curs 2015-2016” que s’haurà d’imprimir per fer efectiu l’import de la matrícula al banc o caixa especificat en el mateix resguard, en el termini de 24 h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica.

L’alumnat que no es matriculi dins del període indicat del mes de juliol perdrà la seva prioritat respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, s’haurà de resoldre els dies 8 i 9 de setembre, presencialment a l’escola.

L’alumnat que es matriculi al juliol no podrà preinscriure’s al setembre de la mateixa llengua i curs en una altra EOI amb la intenció de traslladar-hi la matrícula. El trasllat de matrícula es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.
De manera extraordinària, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula del 16 al 20 de juliol, presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 24 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.