L'Escola

 

   
 

DATES de les proves:

Prova escrita: 6 de febrer de 2015 a les 15.30 h (No cal venir abans de l'hora indicada).

Prova oral: La data de la prova oral es concretarà segons la convocatòria personal lliurada a cada alumne el dia de la prova escrita.

Documentació necessària: DNI a totes les proves.

Resultats: Els resultats es publicaran el dia 23 de febrer de 2015 al web del Departament d’Ensenyament www.gencat.cat/educacio

Reclamacions: Termini per presentar reclamacions: durant els dos dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de resultats, en l'horari de secretaria del centre on es fan les proves.

Mostres de les proves: Feu click a l'enllaç següent:

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

Activitats interactives per preparar les proves de certificació:

http://www.xtec.cat/eoi/index.html