L'Escola

 

   
 
 
   
 

Resultats sorteig i calendari de matrícula

Els resultats del sorteig de places es publicarà el dia 15 de setembre de 2014 a les 18h al web del centre. Les persones que hagin obtingut plaça hauran de consultar les llistes de matrícula on se’ls assigna el dia i l’hora exacta de matrícula.

MATRÍCULA ANGLÈS, ALEMANY  I FRANCÈS FRANJA TARDA

  • 16 o 17 de setembre de 2014 de 15 a 20h (consultar al web del centre el dia 15 de setembre a partir de les 18h00 el calendari amb el dia i l’hora exacta de matrícula assignats per a cada sol·licitant)

MATRÍCULA ANGLÈS FRANJA MATÍ

  • 18 de setembre de 2014 de 10 a 11h (consultar al web del centre el dia 15 de setembre a partir de les 18h00 el calendari amb el dia i l’hora exacta de matrícula assignats per a cada sol·licitant)

És important arribar puntual per fer la matrícula. En cas contrari, l'interessat haurà d'esperar al final de procés de matrícula del mateix  dia, perdent prioritat per triar grups. Una altra persona pot realitzar  la matrícula en nom de l'interessat, sempre i quan porti tota la  documentació necessària.

La documentació necessària per formalitzar la matrícula és la següent:

- DNI / passaport/ o targeta de residència (original i còpia)

- Papereta o certificat que acrediti tenir aprovat el curs inferior en  una EOI (per matricular-se a un curs superior a primer) o alguns dels  certificats utilitzats per l'exempció de la prova de nivell (original i còpia).

- Carnet de família nombrosa actualitzat, en cas de ser-ho o altres documents d'exempció de pagament de taxes (original i còpia)

- Acreditació de l'idioma cursat en l'educació secundària (ESO, Batxillerat), si escau.

- En el cas d’haver estudiat el mateix idioma en una altra EOI, portar un historial acadèmic.

Llistes de reserva (llista d’espera):

Si esteu en llista de reserva, us heu de presentar els dies i hores següents:

Llista de reserva anglès franja de matí: dijous 18 de setembre de 2014  a les 12.00h

Llista de reserva alemany: divendres 19 de setembre de 2014 a les 16.00h

Llista de reserva anglès franja de tarda: divendres 19 de setembre de 2014 a les 17.00h

Llista de reserva francès:  divendres 19 de setembre de 2014 a les 18.30h

Places vacants:

Si després de la  matrícula dels alumnes que es troben en llista de reserva  queda alguna plaça, s’oferiran prioritzant les matrícules en funció del número de sorteig de preinscripció i seguint el calendari següent:

Anglès franja de matí: dijous 18 de setembre de 2014  a les 13.00h

Alemany: dilluns 22 de setembre de 2014 a les 16.00h

Anglès franja de tarda: dilluns 22 de setembre de 2014 a les 17.00h

Francès:  dilluns 22 de setembre de 2014 a les 18.00h