INFORMACIÓ PENDENT D'ACTUALITZAR

REQUISITS

Els requisits d'accés (curs 2023-2024) són:

Tenir 16 anys complits el dia 31 de desembre de 2023.

Tenir 14 anys complits el dia 31 de desembre de 2023 (només per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l'educació secundària obligatòria - s'ha d'acreditar aquest fet).

 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2023-2024

El procés de preinscripció de nous alumnes de les escoles oficials d'idiomes es regeix pel Decret 75/2007, de 27 de març, publicat en el DOGC núm. 4852 de 29.3.2007 i per la Resolució que es publica cada any.

Les persones que sol·licitin estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma, si no han estat alumnes oficials del centre de l'idioma que desitgen estudiar, en el curs immediatament anterior, han de fer una preinscripció.

La preinscripció es podrà fer de forma presencial o telemàticament, a  primers de setembre (confirmar amb al centre o a la web les dates exactes a partir del mes de juny):

Per poder accedir a cursos superiors a primer, cal tenir aprovat el curs immediatament inferior (en una EOI del territori espanyol), haver-hi accedit per prova de nivell o tenir algun títol de la taula d'exempcions que consta en el web de la preinscripció.

Una persona pot fer la sol·licitud de preinscripció per a dos idiomes com a màxim.

Una mateixa persona pot fer la preinscripció presencial per a ell mateix i per a una altra persona (sempre que porti el seu DNI, o fotocòpia), és a dir que en total es poden fer a la vegada 4 preinscripcions presencials.

No s'acceptarà cap sol·licitud de preinscripció presencial en el cas de no presentar la documentació següent: DNI / passaport, original o fotocòpia, de la persona que sol·licita la plaça.

Infografia resum del procés de preinscripció

Informació del procés de preinscripció

Vacants i centres

 

 

 

TAXES I PREUS PÚBLICS 2023-2024

PREUS PÚBLICS 2023-2024

Preus públics curs 2023-24_1

Imatge Preus públics (pantalla completa)

Per a més informació sobre preus públics, consulteu aquí.

Per a més informació sobre les exempcions i bonificacions dels preus públics, consulteu aquí.

 

TAXES 2023-2024

Taxes Curs 2023-24_1

Imatge Taxes (pantalla completa)

Per més informació sobre taxes, consulteu aquí.

Per mes informació sobre les exempcions i bonificacions de taxes, consulteu aquí.

 

PROVES DE NIVELL

La prova determina el curs en què els sol·licitants es poden preinscriure.
La realització d'aquesta prova no dóna dret a l'obtenció de cap certificat.

Les proves de nivell de tots el idiomes seran telemàtiques.

Per sol·licitar plaça a C2.1 d'anglès, cal estar en possessió del nivell C1.

Fer la prova de nivell no garanteix l'obtenció d'una plaça.

 

RESULTATS SORTEIG I CALENDARI DE MATRÍCULA

Els resultats del sorteig de places es publicaran el dia 14 de setembre de 2022 al mateix aplicatiu de preinscripció i el dia 15 de setembre per a C2.1 d'anglès.

Les persones que hagin obtingut plaça hauran de fer la matrícula els dies 14, 15 i 16 de setembre de 2022, telemàticament.

Les matrícules de C2.1 d'anglès es faran telemàticament del 15 al  19 de setembre de 2022.

Llistes de reserva (llista d’espera):

Si esteu en llista de reserva, i queden places vacants, podreu fer la matrícula telemàticament el 20 de setembre a partir de les 12.00h (anglès) i  el 21 de setembre de 9.00h a 23.59h tots els idiomes.

Places vacants:

Si després de la  matrícula queda alguna plaça, s'informarà al web del centre (el dia 22 de setembre de 2022) de les places vacants i del dia que es convoca presencialment per fer la matrícula.

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions