RENÚNCIES- Curs 2023-2024

 

Podeu renunciar a la plaça de la qual esteu matriculats a l’EOI.

 

L’alumnat oficial pot presentar la sol·licitud de renúncia al curs en què es troba matriculat, en un termini que acabarà el 30 de novembre de 2023. Es reservarà plaça només per al curs immediatament posterior.

 

Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula (tampoc es pot reservar l’import de la matrícula per al curs vinent). 

 

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne/a oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne/a tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat/da” en la qualificació final.

 

D’aquestes renúncies l’alumne/a podrà fer-ne només una per curs.

 

El termini per sol.licitar la renúncia comença el 26 de setembre i finalitza el 30 de novembre de 2023. L’heu de sol·licitar al Departament d’alumnat (consulteu-ne l’horari).

 

Cliqueu aquí:  sol.licitud renúncia

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions