RENÚNCIES- Curs 2021-2022

 

Podeu renunciar a la plaça de la qual esteu matriculats a l’EOI.

 

L’alumnat oficial  pot presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que acabarà el 30 de novembre de 2021. Es reservarà plaça només  per al curs immediatament posterior.

 

Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula (tampoc es pot reservar l’import de la matrícula per al curs vinent). 

 

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne/a tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat” en la qualificació final.

 

D’aquestes renúncies l’alumne o alumnan podrà fer-ne només una per curs.

 

 El termini per sol.licitar renuncia comença el 27 de setembre i finalitza el 30 de novembre de 2021 . L’heu de sol·licitar  al Departament d’alumnat (consulteu-ne l’horari).

 

Imprès Renúncia-cliqueuRenúncia imprès sol.licitud amb capçalera

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions