INFORMACIÓ GENERAL

A partir del curs 2018-2019, s'aplica la nova normativa de certificats (Reial decret 1041/2017) i canvien els noms dels cicles i dels certificats.

Els títols segueixen tenint la mateixa validesa.

CERTIFICATS NIVELL BÀSIC I INTERMEDI B1 (ANTIC INTERMEDI)

Els alumnes que hagin superat les proves dels Certificats de Nivell Bàsic i Intermedi B1 podran recollir directament el títol a partir de la data que s’indicarà en aquesta pàgina web en cada convocatòria, en horari d’atenció al públic del departament d’alumnat (consulteu-ne l’ horari). Documentació necessària: DNI original vigent.

En cas que la persona interessada no pugui recollir-lo, algú altre ho pot fer per ella presentant una autorització escrita, la fotocòpia del DNI vigent de la persona interessada i el DNI original vigent de la persona que el reculli.

CONVOCATÒRIA NIVELL INTERMEDI B1 ABRIL 2024: es podran recollir els certificats a partir del 3 de juny de 2024

CONVOCATÒRIA NIVELL INTERMEDI B1 MAIG/JUNY 2024: es podran recollir els certificats a partir del 14 d'octubre de 2024

-------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATS NIVELL INTERMEDI B2 (ANTIC AVANÇAT), AVANÇAT C1(ANTIC C1) i AVANÇAT C2: ALUMNES OFICIALS I LLIURES

Els alumnes que hagin superat les proves dels Certificats de Nivell Intermedi B2 i Avançat C1 i C2 hauran de sol·licitar el títol. No hi ha data límit per fer aquest tràmit però un cop iniciat el procés teniu un màxim de 10 dies per fer el pagament i retornar l’imprès al centre.

 

CONVOCATÒRIA NIVELL AVANÇAT C1 ANGLÈS- FEBRER 2024: es podran sol·licitar els títols a partir del 2 d'abril

CONVOCATÒRIA NIVELL INTERMEDI B2 ANGLÈS- ABRIL 2024: es podran sol·licitar els títols a partir del 3 de juny

CONVOCATÒRIA NIVELL INTERMEDI B2 ANGLÈS-FRANCÈS-ALEMANY JUNY 2024: es podran sol·licitar els títols a partir del 14 d'octubre

CONVOCATÒRIA NIVELL AVANÇAT C1 I C2 ANGLÈS-JUNY 2024: es podran sol·licitar els títols a partir del 14 d'octubre

 

Tràmit on-line:

-    Les sol·licituds es podran presentar a partir del 14 d’octubre (convocatòries maig/juny 2024) i durant tot el curs acadèmic (excepte períodes de vacances escolars)

Tràmit presencial:

-     Les sol·licituds es podran presentar a partir del 14 d’octubre (convocatòries maig/juny 2024) en horari del departament d’alumnat (consulteu l’horari a partir de l'1 d’octubre)

 Documentació necessària:

 -     DNI original vigent (tràmit presencial)

-      DNI vigent escanejat (tràmit on-line)

  Si no podeu venir personalment algú altre pot fer la gestió presentant fotocòpia del vostre DNI vigent i el seu document original vigent.

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR ELS CERTIFICATS INTERMEDI B2 (ANTIC AVANÇAT), AVANÇAT C1 (ANTIC C1) I C2

TRÀMIT ON-LINE  (a partir del 14 d'octubre de 2024)

Instruccions per fer la sol·licitud de títol de Nivell Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2

 

1) Descarregar el document

Documents de cursos anteriors al 2018-2019

imprès C1 ANGLÈS

imprès C1 FRANCÈS

imprès NA alemany

imprès NA anglès

imprès NA francès

Documents de cursos a partir del 2018-2019

imprès C1 anglès

imprès B2 anglès_

imprès B2 francès_

iimprès B2 alemany_

imprès C2 anglès

 

2) Emplenar amb lletra majúscula l’apartat “dades personals”, que trobareu senyalat amb un asterisc (*)

3) Indicar l’any de finalització dels estudis a l’apartat “dades acadèmiques”

4) Posar la data en què es fa la sol·licitud (al final del document) i imprimir-lo (per finalitzar el tràmit cal el full original imprès, excepte que s'hagi firmat amb certificat digital)

5) Firmar el document amb firma manuscrita original o amb certificat digital

6) Escanejar-lo juntament amb el document d’identitat vigent i si escau, el document de bonificació de taxa vigent, i enviar-ho tot a l’adreça : eoisantacoloma@xtec.cat

En un termini màxim de 72 hores hàbils rebreu el full de pagament, que haureu de fer efectiu en qualsevol caixer ServiCaixa de l’entitat CaixaBank i l'haureu de retornar al centre en el termini màxim de 10 dies.

Un cop fet el pagament,  cal que porteu al departament d’alumnat de l’EOI Santa Coloma 

- el full de sol·licitud imprès i amb la firma original (excepte si l'heu firmat amb certificat digital)

- el full de pagament imprès

- el comprovant de pagament que us dona el caixer

 En aquell moment us donaran el resguard que servirà de títol mentre no arriba l'original i que haureu de presentar en el moment de recollir el títol.

Quan el títol arribi al centre us enviarem una notificació, a l'adreça de correu electrònic que hagueu indicat, per avisar-vos de què ja està disponible.

 TRÀMIT PRESENCIAL  (a partir del 14 d'octubre)

1)  Fer la sol·licitud del títol en les dates que s’indicaran a cada convocatòria en aquesta pàgina web. La sol·licitud es farà al departament d’alumnat de l’escola (consulteu-ne l’horari).

2)  Realitzar el pagament de la taxa en un termini màxim de 10 dies.

3)  Retornar l’imprès de pagament al centre dins del mateix termini de 10 dies.

4)  Una vegada retornat l’imprès de pagament us donarem un resguard que haureu de presentar en el moment de recollir el títol. És molt important que conserveu aquest resguard.

Quan el títol arribi al centre us enviarem una notificació, a l'adreça de correu electrònic que hagueu indicat, per avisar-vos de que ja està disponible.

 

 

 

 

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions