CANDIDATS LLIURES - FEBRER 2023

Convocatòria extraordinària de proves de certificació -C1 d'anglès

(Aquesta convocatòria, l'EOI Santa Coloma no farà proves de B1, només hi haurà certificació de C1)

MOLT IMPORTANT

Us recomanem que feu una lectura acurada de tota la informació d'aquesta pàgina, així com de la informació del departament d'educació (passos a seguir, candidats exclosos, documentació, etc.), en l'enllaç que trobareu al final d'aquesta pàgina.

 

Inscripció: del 14 de novembre (a partir de les 9 h) al 18 de novembre de 2022 ( fins a les 23.59h).

Últim dia de pagament de la taxa d'inscripció:  fins al 21 de novembre de 2022 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 28 de novembre de 2022

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2022

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 19 de desembre de 2022

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2022

Documentació: tots els candidats han de fer arribar al centre, personalment o per correu electrònic (eoisantacoloma@xtec.cat), una fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent abans del 30 de gener de 2023

 

DATES

Prova escrita: 3 de febrer de 2023 

Tothom s'ha de presentar al centre a les 15.30h (no cal arribar abans d'aquesta hora)

Inici de la prova: 16:00h

Proves d'expressió i interacció orals: 

El mateix dia de la prova escrita es donarà convocatòria als candidats per fer una prova oral en els dies posteriors a la prova escrita (de dilluns a divendres). En alguns casos es podrà contactar amb els candidats per fer la prova oral abans de la prova escrita.

 

Acreditació identitat                 

Tots els candidats (els alumnes menors d'edat també) hauran de portar document d'identitat oficial vigent (DNI o passaport) a la prova escrita i a la prova oral.

Qualificacions provisionals:                         20 de febrer de 2023

Termini per presentar reclamacions:         fins a les 12h del 23 de febrer de 2023 (al departament d'alumnat, dins del seu horari d'atenció al públic). 

Publicació de resultats definitius:              24 de febrer de 2023

 

PÀGINA DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-extraord-idiomes/

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions