CANDIDATS LLIURES - FEBRER 2022

Convocatòria extraordinària  de proves de certificació -B1 d'anglès

MOLT IMPORTANT

Us recomanem que feu una lectura acurada de tota la informació d'aquesta pàgina, així com de la informació del departament d'educació (passos a seguir, candidats exclosos, documentació, etc.), en l'enllaç que trobareu al final d'aquesta pàgina.

 

Inscripció: del 15 de novembre (a partir de les 9 h) al 19 de novembre de 2021 ( fins a les 23.59h).

Últim dia de pagament de la taxa d'inscripció:  fins al 22 de novembre de 2021 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 25 de novembre de 2021

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 14 de desembre de 2021

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 14 de desembre de 2021

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 17 de desembre de 2021

Documentació: tots els candidats han de fer arribar al centre, personalment o per correu electrònic (eoisantacoloma@xtec.cat), una fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent abans del 30 de gener de 2022

 

DATES

Prova escrita: 4 de febrer de 2022 

Tothom s'ha de presentar al centre a les 15.30h (no cal arribar abans d'aquesta hora)

Inici de la prova: 16:00h

Proves d'expressió i interacció orals: 

El mateix dia de la prova escrita es donarà convocatòria als candidats per fer una prova oral en els dies posteriors a la prova escrita (de dilluns a divendres). En alguns casos es podrà contactar amb els candidats per fer la prova oral abans de la prova escrita.

 

Acreditació identitat                 

Tots els candidats (els alumnes menors d'edat també) hauran de portar document d'identitat oficial vigent (DNI o passaport) a la prova escrita i a la prova oral.

Qualificacions provisionals:                         21 de febrer de 2022

Termini per presentar reclamacions:         fins a les 12h del 24 de febrer de 2022 (al departament d'alumnat, dins del seu horari d'atenció al públic). 

Publicació de resultats definitius:              25 de febrer de 2022

 

PÀGINA DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-extraord-idiomes/

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions