Candidats lliures- Febrer 2019

Convocatòria extraordinària  de proves de certificació de nivell B1 d'anglès:

MOLT IMPORTANT

Us recomanem que feu una lectura acurada de tota la informació d'aquesta pàgina, així com de la informació del departament d'ensenyament (passos a seguir, candidats exclosos, documentació, etc.).

 

Inscripció: del 19 de novembre (a partir de les 9h) fins al 23 de novembre de 2018

Últim dia de pagament de la taxa d'inscripció: 26 de novembre de 2018 ( abans de les 22.00h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: es podrà consultar partir del 29 de novembre de 2018

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 17 de desembre de 2018

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 17 de desembre de  2018

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2018 

Documentació: tots els candidats han de fer arribar al centre, personalment o per correu electrònic (eoisantacoloma@xtec.cat), una fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent abans del 31 de gener de 2019

 

DATES

Prova escrita: 8 de febrer de 2019, a la tarda

Tothom s'ha de presentar al centre a les 15.30h (no cal arribar abans d'aquesta hora)

Inici de la prova: 16:00h

Proves orals: 

El mateix dia de la prova escrita es donarà convocatòria als candidats per fer una prova oral en els dies posteriors a la prova escrita (de dilluns a divendres). En alguns casos es podrà contactar amb els candidats per fer la prova oral abans de la prova escrita.

 

Acreditació identitat                 

Tots els candidats (els alumnes menors d'edat també) hauran de portar document d'identitat oficial vigent (DNI o passaport) a la prova escrita i a la prova oral.

Qualificacions provisionals:       25 de febrer de 2019

Reclamacions:                            fins a les 12h. del 28 de febrer de 2019, o al tercer dia a partir de la publicació provisional de resultats (al departament                                                               d'alumnat, dins del seu horari d'atenció al públic).

Publicació de resultats:             1 de març de 2019

LINK A LA INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions