Informació

Dates inscripció proves Maig- Juny 2020 (Veure annex 2 Resolució Pla experimental- resolució)

 

Del 10 al 14 de febrer de 2020

 

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions