TRASLLAT DE L'ALUMNE DURANT EL CURS ACADÈMIC 2023-2024

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s'anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva per als cursos extensius ( de setembre a maig-juny) finalitzael 30 d'abril de 2024.

 

(Per trasllats que impliquin canvi de modalitat a cursos flexibilitzats d'una altra EOI o de cursos flexibilitzats d'una altra EOI a cursos extensius de l'EOI Santa Coloma contacteu amb el nostre centre per a dates i altra informació ) 

La sol·licitud de matrícula s'ha de fer al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat d'expedient" i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d'origen. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho ha de comunicar a la persona sol·licitant.L'EOI de destinació ha de tramitar d'ofici el trasllat d'expedient de l'alumne o alumna.

En cas de no haver-hi vacants en l'EOI de destinació, s'obrirà una llista d'espera en què les persones sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

 Tramitació al departament d'alumnat.

 

TRASLLAT EXCEPCIONAL PER A ANTIC ALUMNAT DURANT EL MES DE JULIOL 2023  (INFORMACIÓ NO DISPONIBLE ACTUALMENT)

L'alumnat oficial, un cop formalitzada la matrícula al centre d’origen, pot sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 12 i 13 de juliol de 2023.

La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 19 de juliol. En el moment de demanar el trasllat l'alumne o alumna ha d'aportar el full de pagament de la matrícula  En cas que hi hagi places vacants, l'escola de destinació ha de sol·licitar  el trasllat d’expedient de l'alumne o alumna a l’escola d’origen.

 

 

contacte

 

 

nom i cognoms

 

 

 

email (* obligatori)

 

 

 

departament

 

 

 

observacions